Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

24.05.2017 WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I INNYCH INWESTYCJI. PRAKTYKA STOSOWANIA 2017. AKTUALNY STAN PRAWNY. NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA, NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY W KONTEKŚCIE ZMIAN W KPA
25.05.2017 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – WYDAWANIE DECYZJI W KONTEKŚCIE ZMIAN W KPA. UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH W PASIE DROGOWYM. LOKALIZACJE ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
29.05.2017 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OŚWIACIE PO ZMIANACH Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ ORAZ ZALECEŃ INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH I URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
29.05.2017 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2017. AKTUALNY STAN PRAWNY PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ASPEKTY PODATKOWE I ZGODNOŚĆ Z WYKŁADNIĄ ZUS. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W RAMACH ZFŚS
30.05.2017 PRAWO PRACY – SPRAWY KADROWE – NAJNOWSZY STAN PRAWNY. KODEKS PRACY W PRAKTYCE. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. TERMINOWE UMOWY O PRACĘ, ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE. UMOWY CYWILNO-PRAWNE. DOKUMENTACJA OSOBOWA. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
31.05.2017 PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
6.06.2017 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI
7.06.2017 POPRAWNE ROZLICZANIE KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 2017
9.06.2017 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ARCHIWUM 
19.06.2017 PROFESJONALNY SEKRETARIAT. ORGANIZACJA BIURA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM. KURS DLA SEKRETAREK I ASYSTENTEK. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH I INTERPERSONALNYCH
22.06.2017 DODATKI MIESZKANIOWE 2017. POPRAWNA DEFINICJA DOCHODU. USTALANIE PRAWA ORAZ TRYB I ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI DODATKU MIESZKANIOWEGO.PROCEDURA ADMINISTRACYJNA JAKO OBOWIĄZUJĄCY TRYB WYDAWANIA DECYZJI. PRAKTYKA STOSOWANIA. AKTUALNY STAN PRAWNY

 

 

 

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO