Aktualna oferta szkoleniowa - wybrane oferty

27.01.2017 PRAWO PRACY. SPRAWY KADROWE. KODEKS PRACY PO ZMIANACH. ORZECZNICTWO. UMOWY O PRACĘ, UMOWY CYWILNO-PRAWNE, KONTROLA PRAWA PRACY, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
3.02.2017 ORGANIZACJA ARCHIWUM W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ I KANCELARYJNEJ DLA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ARCHIWUM
7.02.2017 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDAWANIU ŚRODKÓW SOCJALNYCH
9.02.2017 DOTACJE, KONKURS, UMOWA, ROZLICZENIE, ZWROT. WYDAWANIE DECYZJI O ZWROCIE DOTACJI  POBRANEJ Z BUDŻETU GMINY NIENALEŻNIE ALBO WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. REGULACJE DOTYCZĄCE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
13.02.2017 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY – PRAKTYKA STOSOWANIA 2017

GDAŃSK • KOSZALIN • SZCZECIN • POZNAŃ • WROCŁAW • LUBLIN • WARSZAWA • OLSZTYN • ŁÓDŹ • BYDGOSZCZ • TORUŃ • KRAKÓW • KATOWICE

© Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk 2014
wykonanie: ENVIREO